Stads- eller Juthforsen
Bryggeriet, stadskvarnen, Heikelska- och Engska gårdarna på älvens östra strand. Den här vyn, dock utan bryggeriet, har jag fått uppleva ett par gånger. I samband med underhållsarbeten vid kraftverket hände det ibland att vattenmagasinet tömdes. Sommaren 1984 var älven tömd en längre tid p.g.a. kraftverksbygget. Koloreraren har fått lite fel uppgifter, eller målat ur fantasin, för även kvarnen har blivit rödfärgad. Mitt i älven syns Brunnsholmarna. Från Storbron mot sydsydost.