Sjöboda i skärgården
Det här såg du för inte så länge sedan.