Korsåkers kvarn

I kvarnen drev mångsysslaren J. W. Nessler sitt filhuggeri och sin spikfabrik. Han bedrev även trävaruexport, gav ut Österbottniska Posten och anlade ett kraftverk i stadskvarnen. Hugo Liljeström, alias Äppel-Hugo, hade en fil som var tillverkad där. Eftersom jag inte var hemma när hans bohag gick på auktion, gav jag pappa i uppdrag att ropa in filen. Men det blev något missförstånd. Jag fick en ställning att fästa bågsågen i när den ska filas, men ingen fil. Efter att man filat sågtänderna skall de böjas utåt, skränkas. Därav ordet inskränkt.