Platsen där Stadsbrunnen stod

Så här ser Stadsbrunnen ut i dag. Andra allmänna brunnar fanns bland annat vid Ruddammen sydväst om Älvbranten, vid Sollefteågatans möte med Rummelbacken, på torget och strax söder om Nykarleby museum. En modernare variant på stadsbrunn var vattenposterna som monterats i anslutning till brandposter. Den första monterades i esplanaden år 1951. Dylika fanns åtminstone:
- i Esplanaden vid korsningen med Lybecksgatan
- på Kyrkogatan mellan Borgare- och Bankgatan
- vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Källbackgatan
- mellan Storbron och Brostuguberget
- vid tvättinrättningen (den tror jag finns kvar)
- möjligen vid korsningen Karleborgsgatan-Lybecksgatan och Mathesiusgatan-Borgaregatan

Innan farbror (Jo)Hannes fått "rinnande vatten" brukade jag följa med honom till Ruddammsbrunnen och pumpade de blå emaljerade hinkarna fulla med kallt och gott vatten. Sen ledde Hannes hem cykeln med två hinkar på styret och mej på pakethållaren.
Juni 2002.