En tvillingserie till 1920-4 JHI

I denna serie ingår precis samma kort som i serie 1920-2. Skillnaden är att korten är gröntonade, vilket dock inte framgår riktigt bra. Har därför rationaliserat och gjort individuella sidor endast för de kort som har en intressant baksida. Här är fyra kort postgångna. Individuella sidor finns till första radens första och tredje kort, andra radens första och andra kort samt tredje radens första och andra kort. Av de övriga korten redovisas endast förhandsbild av framsidorna.
Josef Herlers Bokhandel, Nykarleby.

Hjältemonumentet på gravgården Kuddnäs från älven Folkhögskolan och seminariets bastu Källbacksgatan
Köpmansgatan Normalskolan Stadsbrunnen Storbron
Kyrkan Monumentet vid Juthas
Föregående serie Nästa serie