Kraftverket och dammen
Första gången Nykarleby kraftverk avbildas. En del av den nybyggda dammen rasade vid den första (ovanligt kraftiga) vårfloden 1926. Efter dammhöjningen 1962 blev det möjligt för fotgängare att ta sig över dammen, men inte i vårflodstider utan att överträda tillträdesförbudet. Då plockades ”nålarna”, plankorna som användes för att dämma upp vattnet, bort för att släppa fram isflak och vatten, och förvarades på den smala spången, som blev ännu smalare. Våren 1985 fruktade man att den då nybyggda dammen skulle gå samma olyckliga öde till mötes som föregångaren, man började förbereda sig för det värsta. Målning av detaljutsnitt. Mot öster.