Storbron och kyrkan

Från västsydväst. Notera elledningarna som hänger bredvid bron.