"Fru
Maria Ahlbeck
Hedbergsvägen 2
Vasa


N:by 7.5.55.
Hj. hälsningar
på Mors dag
från
Birgit, Rafael,
Åsa, Jarl.

Kortets framsida.