Rådhuset
Av någon märklig anledning är detta första gången byggnaden från 1729 förekommer på ett vykort. Byggnaden uppfördes för den lägre elementarskolan och kallas ibland Trivialskolan, trots att den byggdes knappt femtio år efter att den flyttades till Vasa. År 1885 brandförsäkrades byggnaden. Den har använts för en mängd olika ändamål; skola, rektorsbostad, ”kyrka för i staden befintlig militär av grekisk trosbekännelse”, rådhus, biograf, Sparbank, festlokal, ungdomsföreningslokal, bibliotek (intern flytt 1939), telefoncentral, samskola, vallokal, stadskansli fram till att man 1981 flyttade till det nybyggda ämbetshuset, bostad, café, Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. o.s.v. Rådhusgalleriet/kulturhus sedan 1989. En av få kvarvarande byggnader som klarade sig vid stadsbranden 1858. Notera stagen vid telefonstolpen! Flygeln mot Sollefteågatan byggdes 1852. Järnvägen till Andrasjön gick vid det vänstra hörnet. Fotografiet är taget senast sommaren 1940 eftersom minnestavlan över Trivialskolan inte är uppsatt. Från sydost. Ungefär denna vy användes som förlaga för frimärket som gavs ut med anledning av stadens 350-årsjubileum.

Rådhuset.