De sorgliga resterna av ...


jättegrytan i Brostuguberget. Har ännu inte sett några uppgifter om när marodörerna som sprängde bort den var i farten. Den mörka fuktfläcken mitt i bild är grytans botten.

Evorsion, geol., erosion, som förorsakas genom hvirflande rörelse hos vatten, hvarigenom t. ex. jättegrytor utsvarfvas.
Nordisk familjebok, supplement (1923).


Jättegrytan i Brostuguberget.


Läs mer:
Grytan i Liten drömmarpilt av R. R. Eklund.
Drag ur Nykarleby historia av Ingolf Friman.
Några historiska reflexioner av Ingolf Friman.
Jättegrytan i Nykarleby av Bengt Hagen.
En skymt. 1926
Artiklar och notiser där Brostugan nämns – en spin off.
(Rev. 2023-09-17 .)