Fygbilder över Nykarleby
samt
vyer från vattentornet

 

Flygbilder   Från vattentornet
Anonym serie   Grandell
Bildström   Kuultokuva
FORTE   Tuko
Veljekset Karhumäki    
- SV/V    
- färg    
Pentti Harala    
pr kortti    
Suomen Ilmakuva Oy    


Veljekset Karhumäki

Firman Veljekset Karhumäki som började fotografera flygbilder 1929 har varit mycket noggrann vid utgivning och numrerat samtliga kort. Genom att kontakta firman kunde jag säkert få uppgifter om all Nykarlebykort som utgivits, men jag avstår eftersom en del av tjusningen med samlandet är att upptäcka ”nya” kort och att på basen av olika detaljer som dyker upp efter hand, datera dem.

FIrman grundades av flygpionjären Niilo Karhumäki tillsammans med sina småbröder Valto och Uuno. Firman finns fortfarande i Halli i Jämsä.

Vissa av de svartvita korten finns i både det gamla vykortsformatet 90x140 mm och det nya formatet 105x148 mm (A6) och har trots det samma nummer. I förekommande fall är korten i samma skala, vilket betyder att man ser något mer av staden på de större korten. Eftersom korten ej är rastrerade och de flesta har bra skärpa, kan man titta på dem med förstoringsglas och drömma sig tillbaka till flydda tider.

Jag är mycket intresserad av att komplettera samlingen med de kort som saknas: eventuellt 4253–56. Hör av dig om du kan tänka dig att sälja eller byta, eller känner till kort som inte är förtecknade! Firman har gett ut åtminstone 37 kort.

Minst 27 andra flyg-/vattentornsbilder har också getts ut av åtminstone nio andra firmor.

 

Förklaringar
S   Mitt serienummer.
N   Mitt löpnummer.
N:r   Karhumäkis löpnummer, som också är deras negativummer. Det gjordes inte kort av alla negativ, så det fattas en del nummer ur serierna. I det här fallet kan det förklara den märkliga serien som innehåller 13955 och 13965. Karhumäki tryckte ofta upp kort, t.o.m. tiotals år senare, av gamla negativ, men de hade alltid samma nummer på dem ändå. Till exempel finns det mer än 10 vearianter av ett Lovisa-kort med samma nummer, lite olika adressidor och både litet och A6 format.
- 000 Kortet ingår i samlingen.
- 000 Kortet finns men ingår inte i samlingen.
- (000) Kortet finns kanske.
R   Kortet har vit ram.
GL   Gamla formatets bredd, men höjden lägre.
G   Gamla formatet.
A6   A6-format.
(*) Varianten finns, men inte i samlingen. Poängen med samlande är att samlingen ska utökas tills den blir komplett, men det är är ändå vemodigt när det sker. Därför har jag nu i januari 2020 bestämt mig för att börja samla de olika storleksvarianterna som förekommer.
Verkligt år ”Verkligt år” avser fotograferingsår i förteckning tillhandahållen av Peter Helenius. Det stod inte i förteckningen som han vidarebefordrade om författaren till den fått årtalen från Karhumäki eller listat ut dem själv, så det ju möjligt att det kan vara ett års kast på endel kort. Peter har även bidragit med andra fakta om korten.
Borgåvykorten jag hänvisar till finns på Vykort från Borgå.

 Karhumäki SV/V
S N N:r R GL G A6 Möjligt
år
Verkligt
år
Dateringsgrund
1 1 808 *   *   1935–37 1934 Den av byggmästare Björklund uppförda gården söder om Floraparken finns, men inte mejeriet.
  2 809 *   *   ”      ”                              ”
                   
2 3 2604 *   *   1937 1936  Hanséns café under uppförande.
  4 2605 *   *   ”    ”                              ”
                   
3 5 4758 *   *   1937–48 1948 Hanséns café finns och ett kort med nummer 4799 från Borgå är tryckt 1948.
  6 4759 *   *   ”                              ”
7 4760 *   *   ”      Ännu en gång tror jag att jag har en komplett samling.
                   
4 8 10347   *     1952–54 1953 Ett kort med nummer 8516 från Borgå är tryckt 1952 och busstationen finns inte.
  9 10348     *   ”       ”                            ”
  10 10349   *     ”       ”                            ”
  11 10350     *   ”       ”                            ”
                     
5 12 11304   *     1954–55  1955 Busstationen finns och ett kort med nummer 11224 från Borgå är tryckt 1955.
  13 11305     *   ”                                 ”
                   
6 14 13955       *   1958 Liljedahls affärshus under uppförande.
    (13956)
(13964)
        ”    Finns dessa? Förvånande både om de finns och om de inte finns, eftersom om de finns så består serien av 10 kort och endast två är kända. Om de inte finns så har man hoppat över 8 nummer. Jag håller det andra alternativet trots allt mer trovärdigt eftersom numret avser negativnummer och så har ett antal foton misslyckats.
  15 13965       *   ”     
                    
7 16 14052       *   1958 Liljedahls affärshus under uppförande. Det provisoriska räcket på Storbron ger den ännu noggrannare dateringen augusti eller möjligen september.
  17 14053       *   ”                            ”
  18 14054   *       ”                            ”
  19 14055   *   (*)   ”                            ”
                 
8 20 15429       *   1960 Lövhyddan”, Sollefteågatan 3, under uppförande. Samma år utgavs serien 2225.
  21 15430     *     ”                           ”
  22 15431       *   ”                           ”
  23 15432     *     ”                           ”
  24 15433     *     ”                           ”
                   
                   
9 25 16993     *   1961–63 1962 Bankgatan 32 uppfördes 1962. Karhumäki brukade inte fotografera två år i rad.
  26 16994     *   ”       ”                               ”
                   
10 27 17518     *     1964 Vattentornet nyuppfört.
  28 17519     *     ”                 ”
  29 17520     *     ”                 ”
  30 17521     *     ”                 ”
Fick kortet, det sista som veterligen saknades i samlingen, av Regina Sjöblom. Det var det inte.
                   
11 31 18696     *     1966 Parkhusen under uppförande.
                   
12 32 19547     *     1967 Andelsringen under uppförande.
                  S:a 32/32
                  (Exkl. de osäkra nr 13956–13964.)Karhumäki FÄRG
S N N:r R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund
    N:r              
21 1 1404       *   1967 Andelsringen under uppförande.
  2 1405       *   ”                        ”
                   
22 3 2395       * 1968–69   Andelsringen färdigställd och Karleborg finns kvar.
  4 2396       * ”                            ”
                   
23 5 4253–
4256
    * 1970   Kan vara 1970 eftersom jag inte ser Joel Rundts staty. Fyra kort i ett.
    (4253)         ”          Dessa fyra kan finnas eftersom det finns
    (4254)         ”          ett med alla fyra, men det är i så fall
    (4255)         ”          märkligt att inte ett enda dykt upp
    (4256)         ”          under de drygt 40 år jag samlat vykort.
                  S:a 5/5
                  (Exkl. de osäkra nr 4253–4256.)
                   2225- Anonym 1
Den anonyma serien är från 1960. Dateringsgrund är att ”Lövhyddan” vid Sollefteågatan 3 är under uppförande. På framsidan finns ”NYKARLEBY 2225-” och ett löpnummer. På baksidan finns fotopappermärket FORTE eller Leonar (F/L). Samtliga har vit ram (R) och är kopierade på blankt/glansigt fotopapper (G). Format 136x85 mm. Bildtexten är gjord med skrivmaskin på tejp. Flera av bilderna är tagna på väldigt kort avstånd och samtliga är tagna på närmare avstånd än något av Karhumäkis kort. Med största sannolikhet finns samtliga kort mellan 1 och 14 och kanske ytterligare något, men innan jag sett det får de osäkra vara markerade med asterisk. Veljekset Karhumäki gav ut en serie samma år.
                   
S N N:r
                
R   G F/L Antaget
år
Motiv
1 1 *2225-1 *   *      
  2 2225-2 *   *     Torget från sydväst.
  3 2225-3 *   * L   Kristliga folkhögskolan.
  4 2225-4 *   * F   Torget från nordväst.
  5 2225-5 *   * L   Normalskolan och Pensars.
  6 2225-6 *   * L   Norra Nystan och seminarieområdet.
  7 *2225-7 *   *      
  8 *2225-8 *   *      
  9 2225-9 *   * L   Från Storbron till Gustav Adolfsgatan.
  10 2225-10 *   * L   Från Nygård till Seminariet och Kraftverket.
  11 2225-11 *   *     Från torget mot nordost.
  13 2225-12 *   * L   Kyrkan och Kyrkogatan.
  13 *2225-13 *   *      
  14 2225-14 *   * F   Älvbranten.

 

 "FORTE"

S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1         *   Skrivet 8/6 1962 Folkhögskolans byggnader förutom grindstugan från söder. Även en av seminariets byggnader.


FORTE är ett fotopappersmärke.

 Grandell

S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1           ca 1965   Från vattentornet mot Källbacken. Erik Sunds gård ej byggd.
  2           ca 1965   Från vattentornet mot sydväst. Wiks hotell kvar.
Övriga kort utgivna av förlaget.


Kuultokuva
S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1 V1401       *   1967 Esplanaden asfalteras.
  2 1405           1967 Grönhuset under uppförande. Från vattentornet.
  3 1406           ”      
2 4 917-587 758           1992  
Övriga kort utgivna av förlaget.


Tuko
S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1 E 87280       *   1967 Grönhuset färdigbyggt, men Västra Esplanadgatan 24 ej påbörjat. Från vattentornet. Tryckt senare med gammalt original.
  2 E 87283       * 1967   Erik Sunds gård under uppförande. Från vattentornet. Tryckt senare med gammalt original.


Pentti Harala
S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1 155       * 1977-81   Har sett ett kort daterat 21/7 77 och jag köpte kortet i juni 1984. (Folkhögskolans huvudbyggand som revs 1981 finns kvar.)


pr kortti
S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1 160544-1           1982 Bröderna Sjöholms affärs- och bostadshus under uppförande.
Övriga kort utgivna av förlaget.


Bildström
1 1 ”Vy över N.”       * 1987/-88   Skrivet på baksidan, men svårt att tyda.
Övriga kort utgivna av förlaget.


Suomen Ilmakuva Oy
S N N:r
                
R   G A6 Antaget
år
Verkligt
år
Dateringsgrund/Anmärkning
1 1 FT 219-27       *     11/2002 tryckt på baksidan


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
Vattentornet i kapitlet Fakta.
Förteckning över nyare kort.
(Rev. 2024-03-01 .)