Nybroforsen

Bild från den tiden när Topeliusgatan och Lybecksgatan bildade en esplanad. Lybeckska gården till höger. Nedanför kraftverksdammen bedrevs på höstkvällarna under min uppväxt ett livligt nejonögonfiske. Eftersom de var så hala så använde man en ullvante för att få grepp. Speciellt Petteri var en riktig storfiskare. När "nätingan" väl var fångade, var det en omständig procedur innan de kunde serveras. Slemmet skulle avlägsnas med kalk och slutligen skulle de halstras och läggas in. Mot öster.

"Emottag våra hjärtinnerligaste gratulationer på din namnsdag!
Aino o. Wäinö"