Snöbollskrig

"Det är ju en given sak att där det finns snö och pojkar, där förekommer också snöbollskrig. Heta strider utkämpades mellan vår skolas och normalskolans elever, varvid vi som var mycket färre till antalet, vanligen drog det kortaste strået. Vår enda tröst var att vi hade ett säkert fäste, dit vi kunde dra oss tillbaka, om det blev nöd på färde — kapten Lundqvists (numera Hanssons) [Henriksnäs fram till slutet på nittiotalet] gård vid nuvarande Kyrkogatan. Gården hade två byggningar samt tre portar, genom vilka överraskande utfall kunde företas, och den var ointaglig om portarna stängdes."