Rådhusboulevarden

Till vänster f.d. Samskolan där Axel Herler 1908 öppnade stadens första järnhandel, en mycket välförsedd sådan. Efter ett besök i affären kunde man bli ägare till slåttermaskiner, tröskverk, plogar, separatorer, smörkärnor, transportkärl för mjölk, hushållsartiklar, verktyg m.m. Under andra världskriget var Statistikcentralen evakuerad från Helsingfors och höll till byggnaden. I huset närmast till höger, Rooska huset, fanns Bergfeldts matvaruaffär till slutet på sjuttiotalet, varefter Sportmagasinet Mattsson flyttade in. Mattssons första lokal i staden, en filial till butiken på Visasbacken i Jakobstad, var i huset som fanns i nordvästra hörnet av korsningen Bankgatan-Gustav Adolfsgatan. En tid höll man till på Bangatan mitt emot församlingshemmet. Där har även Fors järn och glas samt Ceders järnaffär verkat. Numera är huset ombyggt till bostadshus. I mitten på sjuttiotalet gick det vilda rykten om att en grön gubbe synts i Samskolan. Fotografen stod mellan Norra Torggatan (Bankgatan) och Norra Tvärgatan (Borgaregatan) med kameran riktad norrut.