Kotaskär

"Nykarleby 8/4 04
B. B.
När jag senast träffade dig i Lappo, bad
Du af mig ett utdrag ur Oravais mantalslängd, men då jag ej vet
öfver hvilka byar utdraget skall skrifvas, är Du snäll och
underrättar mig därom. Hälsningar till Dig och de dina
från oss. Glöm ej bort vännen Emil Huldén"