Seminariet
"Här är min nuvarande vistelseort. Seminariet 1. Internatet 2. Normalskolan 3. Kosthållet 4. Ert hem är mycket vackert såväl till läge som byggnad. Mitt hem ligger vid en älf som flyter ut i hafvet. Hemmet är beläget 50 mil från H:fors. Ni vill veta något om seminariet, men utrymmet går ej an, hvarför det får bli längre fram. Jag är på II kl. Hvilket frimärkesspråk använder Ni? [Detta eller möjligen detta?] Kanske Ni ej använder något eller hur? Besöker ni något läroverk i Åbo. Kanske fruntimmersskola eller hur? Ett hjärtligt farväl."

Från Topeliusparken mot väster.
För pekaren över husen för identifiering!
3. Normalskolan, senare verkstadsbyggnad 4. Kosthållet 2. Internatet 1. Seminariet