Holstius gård
Vid auktion den 28 juli 1858 inropade tomten strax norr om kyrkan för 855 rubel av rådman C.W. Sundström som bebyggde den på 1860-talet. Åtminstone ända sedan 1918 när V. Holmström köpte gården av Anders W. Blomqvist och började sälja tygvaror har där bedrivits handelsverksamhet, dock med ett avbrott på 1970-talet. I dag finns Sandqvists möbelaffär i byggnaden. [Flyttade 2007.] Holmströms entré var längst till vänster, följande trappa ledde till Aina Rönnings pappershandel och Josef Herlers bokhandel hade sin entré sedermera på hörnet. Mot nordost. Notera ”stängslet” från 1901 av stenplintar och kättingar kring kyrkan!


Text:

Nykarleby.

Baksidestext: Union Postale Universelle.
Carte Postale. Finlande.
POSTKORT. Finland.
POSTIKORTTI. Suomi.
Tila kirjoitukselle.
För skriftliga meddelanden:
444. L. Rosenbachs Pappershandel.. Imp.
Förlag: L. Rosenbachs Pappershandel.
Serie: 1905-4.
Daterat:  
Från–till:  
Anmärkning: