Normalskolan

I den vackra skolbyggnaden gick jag från ettan till sexan. På rasterna hjälpte vi vaktmästaren att slänga in ved i pannrummet. Vid ett tillfälle var inte fönstret öppet när jag började hiva klabbar ... Fanns det korvkiosker i början på nittonhundratalet? Vad annat kan det lilla skjulet vara? Från öster.Text:

Nykarleby. Normalskolan.

Baksidestext: Union Postale Universelle.
Carte Postale. Finlande.
POSTKORT. Finland.
POSTIKORTTI. Suomi.
Tila kirjoitukselle.
För skriftliga meddelanden:
446. L. Rosenbachs Pappershandel.. Imp.
Förlag: L. Rosenbachs Pappershandel.
Serie: 1905-4
Daterat: 8 maj 1908/oläslig stämpel
Från–till: Nykarleby—Björneborg
Anmärkning: