En pionjärserie 1905-5 LRF

Nu har det blivit tillåtet att skriva på baksidan, tidigare var den reserverad för adressen. Korten är numrerade. Har samtliga mellan 554 och 560. Här finns även den första interiörbilden samt de första närbilderna på mangårdsbyggnaden och lusthuset vid Kuddnäs.
L. Rosenbachs pappershandel.

Normalskolan Apoteksbacken Lusthuset vid Kuddnäs Kuddnäs
Seminariegatan Kuddnäsinteriör Nyykaabibässin  
       
Föregående serie Nästa serie