Nybroviken

Husen, Haglunds och de Gamlas hem, f.d. Lybeckska gården, finns kvar, men de döljs av kraftverket och tvättinrättningen. När tvättinrättningen skulle byggas 1949 blev det ett ståhej som engagerade halva Svenskfinland. Man tyckte, med rätta, att det var en skandal att den berömda utsikten, som Topelius skaldat om, skulle fördärvas. Erik Birck skriver: ”Början till stadens omvandling från stilren 1800-talsidyll till en ordinär småstad i betong och asfalt var härmed gjord och följdes snabbt av Grundfeldtska husets rivning.” På tjugotalet brukade man på vintrarna sätta upp en slängkälke på isen nedanför Lybeckska huset. Den enda slängkälke jag åkt med, var den som Erik ”Bomba” Ahlström gjorde i ordning på sin tomt på Källbacken. Mot sydost.

”24 Aug Kära Lovisa Får den äran att Gratulera Lovisa med alt godt. Tack för brefvet skall snart skrifva mera, det har inte blifvit av från oss att komma dit då Rosas mamma har varit sjuk och nu mera hinner vi nog ej ty resan är nu bestämd till den 10 Sept. från Hangö var hjärtligt helsad af H S. mins du då vi skölde kleder här nere”

Många emigranter startade sin utrikesresa från Hangö.