Korsningen Norra Torggatan-Rådhusboulevarden

Till vänster Handlande P. A. Lybecks gård byggd år 1861. Huset har använts som banklokal ända sedan 1898 när Wasa Aktiebank köpte det. Huset finns kvar, men har numera träpanel som fasadmaterial. Till höger handlande J. W. Lundqvists hus från 1860-talet. Wiks Hotell verkade i byggnaden från 1920 till mitten av 1940-talet. År 1966 revs huset för att ge plats för ”Grönhuset”. Från torget mot nordost.