"Döbelns hus" eller Södra tullhuset

Vyn är sig lik än idag, förutom att gatorna är asfalterade och elstolparna av trä är ett minne blott. Rådhuset och Trivialskolan till vänster. Fotografiet bör vara taget på 1800-talet eftersom det inte finns den minsta skymt av järnvägsspåret som gick över rådhusets gårdsplan och därefter sneddade över kyrktomten. Från Storbrons östra landfäste mot sydost.