Fridhemmet

Texten "Fridhemmet" är en ovanligt lyckad felskrivning. Ett betydligt vackrare namn än "Frihemmet" för ett åldringshem. Farmor bodde sina sista år på hemmet som revs 1984. Befarar att de vackra likvagnarna som fanns i uthuset också är utplånade.* Ett annat likvagnshus fanns söder om Heikelska gården.

*Har fått besked om att Lars Pensar ombesörjde att vagnarna kom i tryggt förvar, där de också fortfarande är.

Fridhemmet