T betyder, som tidigare sagts, att mottagaren varit tvungen att betala lösen. Notera att under "Granbergs Brefk" står "POSTKORT" på ryska. Det beror på att ...

"Fröken Nina Wiis
Hopsalaby
Kronoby"

Avsänt från Nykarleby den 4 oktober 1921.