Nykarleby. Smedsbacka.

Enligt en sida på Geni var baningenjören Eugen Theodor Boehm som uppförde monumentet vid Juthas gift med Edit född Lybeck.

”Fru Ingeniörskan
Edit Boehm
Lappvik
Solvik

K. E! Varma välönskningar till din namnsdag. Tack för den rara choklad dosan som jag fick till Julklapp. Jag är nu litet bättre så att jag varit tvenne gånger ut och åka. Hjertliga helsningar till Eder från moster A. Lm [?]

Dina välmenande rader till mig i Olins [?] bref tackar jag hjertligt för.”