Folkskollärarseminariet och Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Seminariets uthus vid älvbranten och det stora skolhuset till höger rivna. Från sydost.