Kristliga folkhögskolans huvudbyggnad

Notera språnget i takfallet, det runda fönstret med spröjsar som formar ett kors, brunnspumpen vid entrédörren och den stagade stolpen! Kortet bör vara taget ganska snart efter färdigställandet eftersom huset ännu inte försetts med fasadpanel. Timmerstommen fick sätta sig några år innan huset färdigställdes. Från sydväst.