Bygdedräkter från Nyland

Fotograferat vid Sångfesten i Åbo 1926.
Föreningen Brage.

Fakta om kortet.

1 Strömfors
2. Lappträsk
3.—4. Pernå-Liljendal
5. Tusby
6. Helsinge
7. Esbo
  8. Sjundeå
  9. Lojo
10. Pojo