Storbron och en skymt av Brostugan
Premiär för den här fotograferingsvinkeln. Man får en god bild av hur bron är konstruerad. Mot västnordväst. 7909.