William Knuts, OH6NX-P

William Knuts OH6NW, senare OH6NX samt SM2... [SM2ADX meddelade dottersonen Alf Renvall] under tiden i Kiruna Sverige. Han fick sin första radioamatörlicens ca 1951 då man måste åka till Helsingfors för att avlägga prov i telegrafi, teknik och radiotrafikkunskap för sekreterare Häkkinen. William hade endast gått i folkskola, men studerade elteknik, elekronik, fotografering och handelsteknik genom självstudier och brevkurser. Han var bl.a. chef på Orisberg kraftverk, på Kiitola kraftverk i Jeppo, skötte biografen i Munsala Hirvlax, var förman vid vattenverket i Kiruna. William var eldsjälen som fick bl.a. Bror Eng att skaffa radioamatörlicens. Han åkte till Salo efter kriget för att inköpa ryska krigsbytesapparater av märket 6PK för nykarlebyamatörernas räkning. Apparaterna hade 1.5W och 10W uteffekt och strömförsörjningen kom från anod- och glödbatterier. På 1960-talet köpte han en transceiver (sändare och mottagare i samma låda) av märket Swan 300. William återvände på gamla dar till Nykarleby och blev "silent key" 1990, 92 år gammal. Han var en av grundarna av Nykarleby radioklubb som hade möte varje vecka på Brostugan. Hans son Bjarne blev radioamatör i Kiruna med anropet SM2FGO och var ledare för radioamatörerna i SM2 distriktet i Sverige.

Daterat 1974-07-27.
Alf Blomqvist tillhandahöll kort och Arne Nylund berättade.


Läs mer:
Än är livet spännande! Intervju med William Knuts av Vilhelm Nyby.


Översikt Nykarleby och Nykarleby landskommun.
(Rev. 2010-10-10.)
Föregående kort.Nästa kort.