Arne Nylund, OH6YW

Mitt första anrop var OH6YW då jag ännu bodde i Munsala. Jag körde radio från både Munsala och Esbo och fyllde därför i orten för hand samt satte /2 efter anropet när jag körde från Esbo. Den första kontakt som OH6YW kördes 12.9.1967 kl 10:51 från Munsala till OH5XH i Ummeljoki på telegrafi, 3.5 MHz och med 15W. Utrustningen bestod av hemmabyggd mottagare och hemmabyggd sändare. Telegrafinyckeln var också hemgjord. Antennen var en dipol ca 10 m över marken mellan egenhändigt hemsläpade stolpar. Numera är anropet OH2NNE eller OH2DK och utrustningen helt fabriksbyggd. Jag kör radio från Esbo, Hartola och Munsala och brukar ta med en portabel radio på resor. Jag har kört amatörradio från ett tjugotal länder bl.a. Nya Zeeland, USA, Kina, Namibia.

Arne Nylund tillhandahöll och berättade.


Översikt Munsala.
(Inf. 2004-08-18)
Föregående kort.Nästa kort.