Flora
Victor Malmbergs Flora i gamla Floraparken, som hade en helt annan karaktär än den nuvarande.Parken sluttade mot älven i stället för mot staden, där växte höga granar vars rötter slingrade sig ut på sandgångarna. Nere vid stranden fanns en syrenberså. Parken förstördes på grund av dammhöjningen 1984.
Mot söder.
Foto: Rafael Sjöblom, 1960-talet.