Stockflottning 1920-6 TFA

De enda korten med stockflottare. Under mellankrigstiden läste man mer tyska än engelska i skolorna. Tysklandsorienteringen märks också på att det på baksidan är tryckt "Der Tourismusverein in Finnland".

Turistföreningen i Finland.

Stockflottare Stockflottare    
       
       
Föregående serie Nästa serie