Fröken Emilia Törnroth
Torkelsgatan 12
Wiborg

Avsänt den 30/12-02. Förklaringen till gatunamnet Torkelsgatan finns i Nordisk familjebok:

Vid tiden för Tyrgils Knutssons härnadståg mot ryssarna 1293 påbörjades anläggningen af ett slott eller fäste på en liten holme uti innersta hörnet af viken. Viborgs hus (om betydelsen af namnet V. se V i) blef stödjepunkten för svenska väldet i dessa trakter och under århundraden rikets förnämsta värn emot Ryssland; det var under den senare medeltiden rikets förnämsta fästning näst Stockholm.