En vandring i staden 1900-7 VBC

En liten serie med rätt ovanliga motiv. Jag har lagt upp korten som en vandring genom staden. Vi börjar vid Kuddnäs i norra änden, följer så Rådhusboulevarden och svänger till höger vid Grundfeldtska huset och Topeliusparkens södra ände. Följer Topelius- eller Lybecksgatan och tar oss hoppande över stenarna i Nybroforsen. På andra sidan älven klättrar vi upp på "Residenshusets" tak och tittar mot Kyrkogatan i sydost. Slutligen går vi längs Seminariegatan, viker in på Juthasvägen och kommer så fram till Juthbacka herrgård.
V.E. Björkbom's Bokh. Nykarleby.

KuddnäsRådhusboulevarden och Grundfeldtska husetKyrkogatanJuthbacka
    
    
Nästa serieNästa serie