Storbron och kyrkan
Av flera orsaker en av mina favoriter. Det näst äldsta kortet i samlingen, daterat 1894, en av farfars systrar har gett det till en annan syster, palettformen är ovanlig och dessutom har det en guldkant. Fotografiet är taget senast 1889 eftersom det av stadsförsamlingen bekostade tornuret monterades det året. Mot ostnordost.

Tillbaka till Ingångssidan   Baksida 

 År 1894 hände även annat i staden:


Sockenskomakare kungaättling? 
En i Nykarleby-trakten känd åldring, sockenskomakaren Karl Johan Forsberg, avled den 6 april 1894 i Nykarleby stad. Den avlidne var född på Karlbergs krigsakademi i närheten av Stockholm år 1812 och enligt egen uppgift naturlig son till den franske marskalken Bernadotte, sedermera Karl XIV Johan. Forsbergs moder blev någon tid därefter gift med en vaktmästare på Karlberg. Som sjöman kom Forsberg 1835 till Oravais, kvarstannade i Finland och gifte sig följande år. Han efterlämnade 2 söner och 2 döttrar, 7 barnbarn och 13 barnbarnsbarn. Den avlidne var en originell personlighet både till sitt lynne och sitt utseende, som verkligen genom den markerade örnnäsan, det svarta lockiga håret och den bruna ansiktsfärgen påminde om bernadotternas stamfader. För alla stadsbor var gubben särskilt bekant genom sin artighet, glättighet och språksamhet, som inte ens fattigdomen och många olyckor kunde tillintetgöra. (Vasabl.)Efter 1809 (1981).

Läs mer:
P. W. Lybecks version av levnadsödet, En konungason. När du kommit in ”på riktigt” på webbplatsen kan du under Litteratur/Prosa/Lybeck P. W. läsa mer om Forsberg.
Tillbaka till Ingångssidan