Skruf

Skruf, spelt.[erm], en i Ryssland under namnet vint (ry. skruf) utvecklad och till Finland öfverförd, därstädes mycket utbredd, form av vist. Spelet, som i allt väsentligt föres som vist, föregås av en auktion, under hvilken spelarna genom sina bud markera sina kort och förbinda sig att hemföra visst antal trick. Buden äro spader, klöfver, ruter, hjärter, grandissimo, två spader o. s. v. intill sju grandissimo. Passa alla, spelas misär. Nya spelsätt ha infört talong (4 kort) och byten mellan de spelande. Andra varianter skapas fortfarande. R-n B.


Nordisk familjebok (1917) R-n B.
[Berg, G. R. G:son, docent vid Stockholms högskola, medlem af Nordisk familjeboks redaktion.]


Läs mer:
Skruv av Börje Wilkman.
Apropå att spela skruv av Folke Holmström.
(Rev. 2017-11-19 .)