Den första serien 1890-1 LTA
Allt sedan jag 1987 fick det första palettkortet, har jag trott att det inte tillhört en serie. Men i augusti 2005 dök ett till upp i Hedströmska samlingen. Kanske det finns fler?
L. Tengströms bokhandel.
Kyrkan och StorbronSeminariet  
 
 
Nästa serie