Tullstranden och Nybroviken
Nykarleby
Mikael Lybecks fäderne-
gård samt längre borta
kyrktornet
              Arthur gratulerar.
              1893.
Blyertstexten verkar vara införd i ett senare skede, men dateringen verkar sannolik eftersom ett annat kort i en liknande serie är daterat 1894.

Krumelurerna i nedre högra hörnet är mina arkiveringsnoteringar.(Inf. 2007-05-09.)