Den andra serien – Rektangulära palettkort 1890-2 LTB
Den här typen av kallas handräckningskort och är föregångare till vykorten. Tjugo år efter det att jag fick det första palettkortet, dök det i maj 2007 upp en kantig variant med Tullstranden som motiv. År 2010 blev jag ägare till Kyrkan och storbron och i februari 2022 utökades samlingen med Kuddnäs. Kortet i mittraden ingår ej ännu i samlingen.
L. Tengströms bokhandel.
Kyrkan och Storbron.   Kudddnäs.    
   Kyrkan och älven
 
Föregående serieNästa serie