Förklaringar

Välj motiv från menyn!
Fler bilder kommer småningom att publiceras.


Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2006-05-03, rev. 2018-11-25 .)