Nykarlebys Lucia 1951


Ingen notis i Österbottniska Posten.


Gunda Forsblom

1951 års Lucia: Gunda Forsblom.
Lucia Gunda Forsblom från Kovjoki,
gift Svedlin, bor i Karperö.


Foto: ?
Stig Haglund tillhandahöll foto tillhörigt Lucian.


Läs mer:
1950 års Lucia: Ines Östman.
1952 års Lucia: Gun-Britt Nygård.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-10.)