Nykarlebys Lucia 1954


Lucias dag

Om söndag har vi då äntligen kommit fram till den stora dagen — till luciafestligheternas dag, som av praktiska skäl firas i år redan den 12 december.
     Luciatåget, luciahyllningen, allt detta, hela ljusfesten för femte gången i Nykarlebynejden. Lucia har blivit en tradition i vår stad och bygd. Lucias snabba seger beror väl till stor del på vår omedvetna längtan till ljuset som under denna årstid är så knappt och fattigt. Men ännu mera betingas den av den känsla av medlidande och samhörighet med det mänskliga som särskilt inför julen brukar bemäktiga sig människornas sinnen.
     När vår älskliga Lucia om söndag skrider fram i sin vita skrud symboliserar hon inte bara ljusets seger över mörkret, hon är också symbol för människors vilja att hjälpa varandra, att bistå dem som har det svårt. De senaste årens luciafestligheter har givit en nettobehållning som överträffat de allra djärvaste förväntningar. Förvisso är det så att insamlingar av detta slag inte kan lösa de sociala problemen, det är samhällets skyldighet att fullfölja den uppgiften — men alla som har behov av hjälp och stöd kan inte nås av socialvården, det finns alltid enskilda och institutioner, som behöver en hjälpande hand. Vi vet alla, att det förhåller sig så — ja, också i det bäst ordnade samhället kommer det alltid att finnas plats för och behov av den hjälp en människa kan ge en medmänniska i nöd.
     Vi lyckönskar socklotflickan Gurli Granvik, som valts till vår Lucia och nu börjar sin ljusspridand vandring. Vi lyckönskar henne till valet och vet, att de dagar som nu kommer skall bli för henne ett stort och vackert minne på vandringen genom livet. Kära Lucia, Du följes i dessa dagar av hela Nykarlebynejdens välgångsönskningar.

 

 

Till Lucia

Ljus skall Du framstå ur mörkaste natten.
som för en törstig ett böljande vatten
Vän skall Du gånga, Du unga och skära
ut för att givmildas gåvor förära.
Signat är allt som Du bär på din bricka,
signad Du själv allra ljuvaste flicka,
signad den stig, som Du nu skall beträda,
för att i mörktid betungade gläda.
Snart skall Du krönas till vår Lucia
allom till vetskap Du ljusbärarpia ...
Söndagens luciafirande

gynnades ingalunda av vädret, ett kallt regn strilade ner hela eftermiddagen. Men vädret hade inte avskräckt åskådarna. Torget var kanske mera fyllt av folk än någongång tidigare. Och stämningen led inte åtminstone synbart av isgata och regn istället för de drivor och vita flingor som borde ha varit.
     Luciatåget var ståtligt som vanligt med förridare, lyktgubbar, stjärngossar och julgubbar utom Lucia naturligtvis. Och Lucia var både strålande och söt. Ljusarrangemangen på släden var så pass lyckade denna gång, att man verkligen såg Lucia, t.o.m. ansiktet. Manskören hälsade henne med sång och stjärngossarna uppförde sitt gamla julspel. Julgubben delade ut gotter åt barnen med hjälp av många tomtenissar och Judas med den tomma pungen fick mången slant. Efter uppvaktningen på torget gick Luciatåget ännu genom staden upp till sjukhuset.
     På kvällen var det välbesökt Luciabal på Karleborg. Där överlämnade stadens borgmästare ett smycke åt Lucia och öppnade balen med henne.
     Luciafirandets ekonomiska behållning torde bli god till välsignelse för många behövande i julens tid.


Österbottniska Posten den 10 och 17 december 1954.


Gurli Granvik

1954 års Lucia Gurli Granvik.
Gurli Granvik från Socklot, gift Söderman, bor i Jakobstad.

 


Lucia med borgmästaren Stenbäck vid festen på Karleborg.
Lucia med borgmästaren Holger Stenbäck vid festen på Karleborg.


Foto: Gerda Mattsson.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll foton tillhöriga Lucian.


Läs mer:
1955 års Lucia: Judit Rönnholm.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-10.)