Nykarlebys Lucia 1955


LUCIADAGEN

Om tisdag samlas vi i vår bygd för att under olika former fira Lucia, ljusbringerskan, som minner oss om att den långa och mörka vinternatten än en gång skall följas av vårens ljusa tid och sommarens mogna fägring.
     I våra dagar har Lucia blivit en symbol för godhetens och barmhärtighetens höga principer, samtidigt som vi, då vi stämmer in i luciahymnens vackra ord: "Santa Lucia, ljusklara hägring — sprid i vår vinternatt, glans av din fägring!" också lägger in något av nordbons latenta behov av avkoppling från vardagens grå enahanda.
     Till årets Lucia har valts fröken Judit Rönnholm från staden som vi till först får se i luciatåget.
     Starten sker kl 18 vid Sockenstugan och tåget drar fram via De Gamlas Hem samt längs Västra Esplanadgatan till torget. Där blir det bl.a. sång av Nykarleby Manskör och vidare kommer stjärngossarna att uppträda. Även julgubben med sina tomtar har lovat infinna sig.
     På kvällen blir det bal på Karleborg där stadens borgmästare överräcker luciasmycket. Vidare kommer stjärngossarna att uppträda och sedan blir det dans hela kvällen lång.
     Festligheterna arrangeras som förut av Nykarleby Idrottsklubb som varmt hoppas på allmänhetens intresse och offervilja. Nettoinkomsten går oavkortat till välgörande ändamål.
     Folkhälsans luciamärke som i år säljes i samband med dessa festtligheter är gjort av självlysande hård plast. Om man håller märket några sekunder under en lampa lyser det med ett gulgrönt sken i mörkret. Lucia är ljusbärerskan — det är därför självklart att hennes märke skall lysa i mörkret. Köp luciamärket! Behållningen går till Folkhälsans lokalavdelning på orten.Luciafirandet

Kunde den bistra kölden inte lägga hinder i vägen för, ehuru åskådarna på torget dock var något fåtaligare än tidigare. Lucia var vän som vanligt, ljusstrålande och skön. Stjärnpojkar, lyktgubbar och tomtenissar frös men njöt ändå av att få vara med i ståten.
     Balen på kvällen gick i sedvanliga former på Karleborg med normalt stor publik. Man vågar hoppas att behållningen även denna gång skall hinna till för att skänka glädje åt någon till julen.


Österbottniska Posten den 9 och 16 december 1955.


Judit Rönnholm

1955 års Lucia: Judit Rönnholm, gift Lundqvist.

Judit Rönnholm, gift Lundqvist, bor i Nykarleby.

Jorma Metso tillhandahöll foto.Starten skedde klockan 18.00 vid Sockenstugan nära mejeriet.
Starten skedde klockan 18.00 vid Sockenstugan nära mejeriet. Notera belysningsarrangemanget!


Lucia med följe på väg till eller från kröningen på torget i 32 graders kyla.
Lucia med följe på väg till eller från kröningen på torget i 32 graders kyla.


Bal på Karleborg. Första valsen dansades med borgmästare Holger Stenbäck.
Bal på Karleborg. Första valsen dansades med borgmästare Holger Stenbäck.

Foto: ?

 

Judits Luciasmycke.
Judits Luciasmycke.


Blivande maken Nils Lundqvist och Judit.
Blivande maken Nils Lundqvist och Judit.

Foto smycken: F.L.
Judit Lundqvist tillhandahöll foton och Stig Haglund digitaliserade texter ur ÖP.


Läs mer:
1956 års Lucia: Ritva Hanhila.
Judits dotter Susanne var tärna 1981.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-10.)