Nykarlebys Lucia 1956


Ritva Hanhila vald till Lucia

Söndag kväll förrättades Lucia-val i Karleborg. Fyra söta kandidater hade ställt upp och de representerade var för sig Nykarleby stad, Socklot, Kovjoki och Forsby. Vid rösträkningen framgick att Forsby-flickan Ritva Hanhila blivit vald.
     Luciapresentationen föregicks av ett trevligt och underhållande program, som sammanställts av de i dylika ting välförfarna seminaristerna. Som gott slut tråddes dansen, störd endast av den nästan olidliga trängseln på golvet.

     

Lucia-dagen

Gick in med ruskväder i staden, men kvällen blev mild och vacker. Väldiga folkmassor samlades också på och kring torget, redan långt förrän det ståtliga tåget kom med förridare, strålande Lucia, fackelbärare, tomtegubbar, stjärnpojkar och allt vad där fanns.
     Uppvaktningen på torget gick efter hävdvunnet program med beundrande folkskaror, vacker Lucia, sång av manskören, stjärngossespel och Judas med pungen. Från torget drog tåget genom staden och på kvällen hölls Luciabal på Karleborg. Där överlämnade borgmästaren Luciasmycket och öppnade balen med Lucian varefter festen fortsatte i god stämning och trängsel.
     Behållningen av NIK:s välanpassade arrangemang bör ge god julglädje åt behövande.


Österbottniska Posten den 8 och 21 december 1956.


Ritva Hanhila

1956 års Lucia Ritva Hanhila.
Ritva Hanhila från Forsby, gift Ljung, bor i Nykarleby, lussar vid sjukhuset. Känner någon igen sjuksköterskan, frågade jag vid publiceringen.

Den 1 april 2007 meddelade Ritva att sjuksköterskan hette Airi Mikkonen.


Foto: ?
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll foto tillhörigt Lucian.


Läs mer:
1957 års Lucia: Gea Hägg.
Lucia 54 år senare.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-10, rev. 2011-12-13.)