Nykarlebys Lucia 1957


Kovjokitös blev LUCIA

     Bland fem kandidater valdes på söndagskvällen fröken Gea Hägg ifrån Kovjoki till Nykarlebys Lucia för i år. Det blev alltså nummer fyra som vann.
     Festen där valet förrättades hölls på Karleborg och arrangörer var Nykarleby Idrottsklubb, programmet, som var mycket underhållande, omhänderhades av seminaristena.
     Från NIK-håll uppges att förberedelserna för Luciafirandet den 13 december är i full gång.
     ÖP gratulerar årets ljusbärerska.

     

Luciatåg genom staden
festligheter i kväll

     I kväll får alla i Nykarleby med omnejd anledning att gå man ur huse, ty året är nu så långt framskridet, att vi i dag firar Lucias dag.
     Till årets Lucia har som tidigare nämnts valts fröken Gea Hägg, vilken vi till först får se i lucia-tåget, som förövrigt består av ridande härolder, stjärngossar, julgubbe och tomtar samt facklor och lyktor, dessutom ännu en hornorkester, om vädrets makter tillåter.
     Luciatåget startar kl 18 från Sockenstugan och drar fram längs Kyrkogatan, via De Gamlas Hem, Esplanadgatan till torget. Där blir det sång av Nykarleby Manskör, recitation, och vidare kommer stjärngossarna att uppträda.
     På kvällen blir det bal på Karleborg, där stadens borgmästare överräcker luciasmycket.
      Festligheterna arrangeras av Nykarleby Idrottsklubb och nettobehållningen går oavkortad till hjälpbehövande.
     


Luciamärket

     Folkhälsans luciamärke, som i år säljs i samband med Lucia-festligheterna, kostar 30 mk.
     Köp luciamärket! Behållningen går till Folkhälsans lokalavdelning på orten.


Österbottniska Posten den 5 och 13 december 1957.


Gea Hägg

1957 års Lucia: Gea Hägg.
Gea Hägg från Kovjoki, gift Vikström, bor i Jakobstad.


Foto: ?
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll foto tillhörigt Lucian.


Läs mer:
Barnträdgårdens Lucia 1957.
Detta var NIK:s sista Lucia. 1958 års Lucia: Arla Granvik.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-10, rev. 2007-12-12.)