Nykarlebys Lucia 1967


Lucia besökte även i år Nkby

Det var lär. stud. Gurli Knuts som i år hade äran att, i spetsen för det långa tåget av musikanter och tomtar i långa banor med bloss i händerna företa tåget genom staden från övningsskolan, via sjukhuset och tillbaka till skolan, där ett trevligt program utfördes.
    Lucia med sina tärnor läste dikter och sjöng och en stor skara skolelever uppförde J L Bircks julspel Stjärngossarna.
    Stadens tvenne rådmän, G Tarvos och V Kivinen, förkunnade magistratens julfred över staden och arbetarinstitutets damkör framförde tre sånger med lär.stud. [Yngve] Svarvar som ledare.
    Efteråt samlades publik och arrangörer kring den strålande julgranen på torget, där stadens affärsmän svarade för ett ståtligt fyrverkeri och barn och tomtar fick en försmak av den första julglädjen i dansen kring granen. Lucia besökte senare på kvällen med sina tärnor rotaryklubben på v. Döbeln.
     Lärare John Fors och Arbis-rektor [Carl-Johan] Palm skall ha tack för allt extra arbete de nedlagt, för denna aftonunderhållning.


Österbottniska Posten den 15 december 1967.


Luciafest och fyrverkeri
Ringdans runt Nkby-gran

OCKSÅ i år kunde man i Nykarleby se Lucia skrida fram genom staden. Gurli Knuts hette hon som fick sitta högst i släden, medan Klara Mårtens och Yvonne Dahlbo satt på var sin sida som tärnor. Emil Viklund på kuskbocken hade heller ingen dålig plats. Arbetarinstitutet och seminariefolkskolan stod för arrangemangen också detta år, och tåget startade från folkskolan, drog via De gamlas hem och sjukhuset till torget varefter färden slutade vid folkskolan.
     Sedan följde ett program på skolan där Lucia och tärnor uppträdde.
Stadens rådmän Georg Tarvos och Väinö Kivinen förkunnade julfreden i staden — den förstnämnde läste upp "fredsbudskapet". Arbetarinstitutets damkör sjöng tre sånger med lär. stud. Svarfvar som dirigent.
J. L. Bircks "Stjärngossarna" framfördes.
     Luciatåget genom staden anfördes av seminariets hornorkester och som grädde på tårtan följde ett fyrverkeri och dans kring granen på torget, detta efter det officiella programmet.
     Fyrverkeriet åsågs av en ansenlig skara äldre och yngre vilka i det rätt behagliga vädret kunde njuta av musik, ljusspel o. inte minst Lucia med tärnor.
     Det kan nämnas att man från kl. 15.30 spelade julmusik, som via en högtalare fördes ut över torget.
     På kvällen besökte Lucia och tärnorna också rotaryklubbens möte.


Jakobstads Tidning december 1967.


Gurli Knuts
Klara Mårtens och Yvonne Dahlbo.

Lucia Gurli Knuts från Karby, gift Sjöberg och bor i Jakobstad. Tärnorna Yvonne Dahlbo, som sedermera blev sångerska i Taizé, till vänster och Klara Mårtens till höger.
Lucia Gurli Knuts från Karby, gift Sjöberg och bor i Jakobstad. Tärnorna Yvonne Dahlbo, som sedermera sjöng i Taizé, till vänster och Klara Mårtens till höger.


Foto: Jakobstads museum-JT arkiv.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
1968 års Lucia: Gertrud Engstrand.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-18, publ. 2006-12-04.)