Kronologi
och
typologi
över
minnesmärken
i Nykarleby och
i f.d. Nykarleby landskommun


Sedan 1870-talet har det varje decennium, förutom under 1890-, 1900- och 1980-talen, rests minnesstenar och satts upp minnestavlor över mer eller mindre bemärkta personer, krigshändelser, skolor och övrigt.

 

År Minesmärke Person Krig Skola Övrigt
    Man Kvinna      
1877?

Majniemistenen.

X        
             
1882 Döbelns dag.     X    
1882? Juuttaan sankareille.     X    
1885 Monumentet vid Juthas.     X    
             
1919 Zacharias Topelius, barndomshem. X        
             
1920 Frihetsmonumentet över de stupade 1918.     X    
             
1935 Zacharias Topelius byst. X        
1938 Stenhuvudgubben.         X
             
1941 Trivialskolan.       X  
1941 Stupade, Karleborg.     X    
1941 Stupade, seminariet.     X    
1946 Stupade, seminariet.     X    
194? Stupade, Kristliga Folkhögskolan.     X    
             
1951 Mikael och Paul Werner Lybeck, barndomshem X        
1952 R. R. Eklund, barndomshem. X        
  Viktor Malmberg. X        
  Hilda Olson.   X      
  Mikael och Paul Werner Lybeck, födelsehem. X        
1958 Till hänsovna fäders minne. X        
  Krigargravarna.     X    
  Karl Nyberg. X        
             
1961? Juthbacka gård.         X
1962 R. R. Eklund, minnessten. X        
1963 Anna Nordkvist.   X      
1965 Ankaret.         X
1966 Mikael Lybeck. X        
1967 Carl Synnerberg. X        
             
197? Johan Emil Bränn. X        
1971 Petter Person Klockars. X        
  Joel Rundt. X        
  Nykarleby seminarium.       X  
1977 Josef Herler. X        
             
1991 Erik Bergman. X        
1995 Gamla begravningsplatsen. X        
199? Nykarleby samskola.       X  
             
    Person Krig Skola Övrigt
2000 Spöpålen. Man Kvinna     X
2001 Erik Bergman. X        
  Nykarleby seminarium.       X  
2005, ca Kyrkoby folkskola och Uudenkaarlepyyn suomalainen koulu.       X  
2006 Nykarleby kraftverk.         X
  J. V. Snellman. X        
2007 Ellen Fogel.   X      
2008 Striden vid Nykarleby 1808.     X    
2009 Petter Klockars. X        
             
2010 Johan Jakob och Matts Bäck X        
2010 Stupade 1918, 1939–45.     X    
2011 Jakob Gustav Sandlin. X        
2013 Gravgårdsportarnas namntavlor.         X
  Stadsbranden.         X
2017 Guldpennan eller Noli me tangere X        
2018 Fånglägret       X  
  Zacharias Topelius. X        
    25 3 11 6 7


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Minnesmärken.
(Inf. 2007-05-06, rev. 2018-05-21 .)