Nykarleby stads Borgmästare

1620—1929


Tavlan finns i Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskares rum i Rådhuset. Stenfors var borgmästare till 1930.Foto: FL juli 2003.


Läs mer:
Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620—1680 av K. V. Åkerblom.
Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680—1750 av K. V. Åkerblom.
Stadsdirektörer samt Borgmästare och t.f. borgmästare i Nykarleby 1810—1975 av Erik Birck.
Borgmästarna av Erik Birck.
I En borgmästareutnämning i Ny Carleby år 1782 av Holger Stenbäck finns en Gratulation till den nyutnämnde borgmästaren Jean Eric Gadd.
Nykarleby stads borgmästare 1620—1925 av Woldemar Backman.
Domstolsväsendet från forntid till nutid av Lennart Johansson.
Borgmästare i Uppslagsverket Finland.

(Inf. 2003-09-14)