Fånglägret

Redan för tio år sen när minnestavlan över stadsbranden sattes upp, diskuterade jag denna minnestavla med välfärdschef Tina Nylund och att den borde sättas upp till 100-årsminnet. I höstas fick jag kontakt med John Glasberg på G. Staffans Reklam Ab i Vörå. Efter ett halvt dussin telefonsamtal, diskussioner och justeringar levererades plattan någon vecka före jul. Jag kontaktade Daniel Lönnqvist som på Byggnadskontoret ansvarar för stadens fastigheter. Han monterade tavlan den 19 januari på föreslagen plats. 

Texten författade jag efter överläggningar med museiamanuens Laura Holm, som översatt till finska och konsulterats om layouten.  I detta fall är det alltså Tina, Laura, Daniel och jag som svarar för den 3 mm tjocka mässingsplattan.  Priset var humant, endast 160 euro hemtransporterad.

l denna byggnad var omkring 1500 avväpnade
soldater ur den ryska armén internerade från
den 4 februari till den 4 juni 1918.
Ett hundratal av bygdens män var utkommenderade
som vaktmanskap till taggtrådsinhägnade fånglägret.

1918

Tässä rakennuksessa oli vangittuna noin 1500
aseetonta Venäjän armeijan sotilasta 4.2.-4.6.1918.
Lähiseutujen miehistä noin sata oli kommennettuna
vartiointitehtäviin piikkilangoilla aidatulle vankileirille.

 Minnestavlan är placerad på festsalsbyggnadens sydfasad.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fånglägret av Erik Birck.
Fånglägret av Lars Pensar.
Fler Minnesmärken.
(Inf. 2018-01-25, rev. 2018-09-12 .)